Blended learning: de juiste tools inzetten

Mitchell Jacobs

Blended learning is, simpel gezegd, het mixen van leeractiviteiten en -middelen op zowel fysieke locaties als online. Als je blended learning goed inzet heeft het de potentie om enorm krachtig te zijn, omdat het rijke leerervaringen van de student centraal stelt. Benieuwd hoe je het zelf goed kunt inzetten? Lees dan zeker verder.

Voordelen van blended learning

Door verschillende leeractiviteiten in te zetten, kunnen studenten op een meer diverse en betekenisvolle manier leren en hun kennis op eigen voorkeur toepassen. Denk bij leeractiviteiten bijvoorbeeld aan face-to-face instructies, bedrijfsbezoeken, interactieve e-learnings, video's, podcasts. Goed ingezet creëert het juist ruimte voor interactie, persoonlijkere leerroutes en -stijlen en hybride werken zonder dat het de docent met extra belast. Maar gaan mixen als doel op zich kan ook averechts werken omdat de opbouw dan mogelijk niet op elkaar uitgelijnd is. 

Voor we naar concrete leeractiviteiten gaan is het eerst belangrijk te bepalen wanneer fysiek leren en wanneer online leren van toegevoegde waarde zijn. Een expert interview kan bijvoorbeeld zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, maar heeft daarmee een andere impact.

Voordelen fysiek

Interactie en sociale verbinding - Echte connectie(s) maken met echte mensen
Creatieve processen - Activerende werkvormen inzetten om tot vernieuwende inzichten te komen
Praktische vaardigheden - Leren door te doen en te maken
Feedback en reflectie momenten - Open communicatie vergt een veilige leeromgeving
Structuur en regelmaat - Een vaste plek om heen te gaan creëert rust en overzicht

Voordelen online

Projectmatig samenwerken - Documenteren van processen en overzicht houden
Flexibel en persoonlijk - Kennis tot je nemen wanneer het echt van pas komt
Data gedreven - Inzicht hebben in je groei en daarop kunnen anticiperen 
De wereld aan je voeten - Geen fysieke limitaties in de verbinding
Kennis automatiseren - Zorgen dat de informatie echt blijft kleven

Ontwerp de blended leeromgeving

Een goede blended leeromgeving draagt bij aan een rijke leerervaring en begint bij een goede visie op leren. De visie is je fundering waarop leeractiviteit keuzes maken eenvoudig wordt. Kan je visie een opfrisser gebruiken? Check hier hoe je een rijke leerervaring ontwerpt.

Nu de sterke fundering is gelegd wordt het tijd het praktisch in te gaan richten. Als je niet gaat sleutelen aan je gehele curriculum, dan kun je het beste stapsgewijs een blended leeromgeving ontwerpen. Het constructive alignment model werkt als krachtig middel om tot een goede afstemming te komen. 

1. Leerdoel bepalen
Start steeds met een concreet (leer)doel dat je wilt aanpakken, bijvoorbeeld studenten leren schetsen. Om welke kennis/vaardigheid gaat het en in welke leerfase(n) vindt het doel plaats? En met welke voorkennis komt de student binnen? Vertaal het uiteindelijke leerdoel naar een heldere leeruitkomst. Dit vormt de basis voor de volgende stap.
2. Leeractiviteiten bepalen
Welk gedrag wil je uitlokken? Kies werkvormen/activiteiten die de leeruitkomst ondersteunen. Bepaal wat fysiek en wat online het beste aangeboden kan worden en in welke volgorde. Beschrijf de relatie tussen docent, student en leerinhoud bij iedere activiteit.
3. Feedback en toetsvorm
Hoe wordt de leeruitkomst beoordeeld? En hoe wordt er tussentijds feedback gegeven?
4. Praktische voorwaarden
Welke middelen/tools moet je klaarzetten passend bij de gekozen werkvormen/activiteiten? Waar vindt het plaats en welke faciliteiten zijn daar (voor nodig)? Zorg voor duidelijke communicatie zodat de verwachtingen helder zijn voor iedereen.

De juiste tools maken het verschil 

Een goed uitgelijnde leeromgeving valt of staat, vanuit onze visie, met het inzetten van de juiste leermiddelen en tools. Activerende werkvormen zorgen voor dat studenten met veel energie samenwerken op fysieke locaties. Maar hoe houd je die energie vast als je overgaat op digitale middelen? Zeker in projectmatig onderwijs is het contrast tussen fysiek en online samenwerken nog enorm groot. Veel tools zijn ontworpen voor een specifieke context, fysiek of digitaal. Maar vernieuwende tools maken het mogelijk dynamisch over te schakelen van fysiek naar digitaal.

Neem bijvoorbeeld de Unblok toolkit. Unblok is een activerende communicatie-tool om uitdagingen, problemen, ideeën en processen inzichtelijk te maken door middel van storytelling. Door de actieve houding dragen alle deelnemers eigenaarschap over het resultaat en ontstaat een gemeenschappelijke samenvatting. In de online omgeving kun je je fysieke werksessies eenvoudig digitaliseren. Hiermee maak je het mogelijk de energie van je sessie verder voort te zetten in de samenwerking.

Denk bij het kiezen van de juiste leermiddelen en tools dus altijd na over hoe de overgang van kennis is tussen de geplande leeractiviteiten. Zo zorg je dat leren echt tot leven komt en aansluit bij de belevingswereld van de student.

Wat is de toekomst van blended learning tools?

Met deze vraag houden onze ontwerpers zich dagelijks bezig. Er zit veel potentie in het verder ontwikkelen van zogeheten hybride tools die waarde kunnen leveren in zowel fysiek als online leren. Met slimme technologie, zoals machine learning, kunnen we de overgang tussen de fysieke en digitale wereld vloeiend in elkaar over laten gaan. En zo de kracht van beide werelden benutten. Dit toekomstbeeld is dichterbij dan je denkt. Zo heeft de Groow methode deze technologie reeds al geïmplementeerd.

Met blended learning wordt leren dynamisch en motiverend voor iedere student om het beste uit zichzelf te halen. Ga vooral zelf aan de slag, nieuwe dingen uitproberen en er lol mee hebben. Probeer verschillende tools en leermiddelen uit en ontdek welke energie er ontstaat. Iets verrassends ontdekt, heb je vragen of opmerken? Neem dan zeker contact met ons op.

Hou ons in de smiezen.

Ontvang 6 keer per jaar een update van ons werk, inspiratie en evenementen.

Leuk dat je je hebt aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.