Stimuleer excellentieonderwijs

.

MBOe platform

Klant

Stichting MBOe

Geleverde diensten

Stichting Netwerk MBO excellent (MBOe) is een netwerkorganisatie voor alle mbo-instellingen. MBOe heeft haar ideeën voor een duurzaam en flexibel toekomstperspectief voor excellentieonderwijs. Ambassadeurs uit het MBO delen inspiratie en mogelijkheden voor kennisdeling en professionalisering bij MBOe.

MBOe platform

Netwerk community

Het netwerk van MBOe fungeert als een community. Je vindt hier collega’s uit diverse instellingen die betrokken zijn bij excellentie-programma’s of daarin geïnteresseerd zijn. Per instelling is een aanspreekpunt (ambassadeur) zichtbaar zodat je gemakkelijk contact met elkaar kan leggen. En in de bibliotheek vind je allerlei publicaties, tools en andere relevante zaken om in te zien, te gebruiken en te delen als je met excellentie bezig bent.

No items found.

No items found.

No items found.

Nieuwsgierig om ook samen te werken met Studio Tast?

Neem dan contact op met Mitchell