Wat is learning experience design?

Mitchell Jacobs

Producten en diensten ontwerpen om leren mee te stimuleren is een vak apart. Niet iedere product of digitale ontwerper is hiervoor getraind. Ook al lijken bijvoorbeeld een “normaal” platform en een digitale leeromgeving visueel op elkaar, dat betekent niet dat ze dezelfde inhoudelijke kwaliteiten hebben. User Experience (UX) design is inmiddels in de volksmond een bekende term geworden. UX design is het ontwerpen van de gebruikerservaring van een product of dienst met als doel het product goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van de gebruiker. Learning Experience Design gaat nog een stap verder.

Learning Experience Design (LXD) richt zich op het ontwerpen van rijke leerervaringen die gebruikers intrinsiek gemotiveerd maken om te willen leren. Het is een benadering die zich richt op de lerende en de context waarin wordt geleerd, in plaats van alleen maar te focussen op de inhoud die wordt aangeboden. Hierdoor kan LXD bijdragen aan een grotere betrokkenheid en motivatie van de lerende en daarmee aan een grotere leerprestatie.

Wat is een rijke leerervaring?

Een rijke leerervaring is een educatieve ervaring die aansluit bij de belevingswereld van de lerende en zo nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie activeert om te willen leren. Er zijn zeven verschillende kwaliteiten waar rekening mee gehouden moet worden om tot een rijke leerervaring te komen.

Een goed ontworpen rijke leerervaring is…
1. Uitnodigend: maakt nieuwsgierig om te gaan ontdekken en geeft de lerende de vrijheid om een eigen leerpad te bepalen.
2. Intuïtief: houdt rekening met de verschillende leerstijlen van lerenden en wakkert de eerste vonk aan om te gaan leren.
3. Persoonlijk: biedt persoonlijke aandacht aan het individu en hun specifieke behoeftes, waardoor de lerende zich gezien en gehoord voelen.
4. Interactief: biedt verschillende activerende manieren om de inhoud te verwerven, zoals visuele, auditieve en kinesthetische onderdelen.
5. Flexibel: biedt de mogelijkheid om, vanuit feedback en hernieuwde inzichten, nieuwe keuzes te maken in het leerproces die leiden tot een beter eind- en leerresultaat.
6. Sociaal: biedt een context die dichtbij de echte wereld situaties staat en bevat veel interactie tussen de lerende en coaches, experts en mede-lerenden. 
7. Reflectief: geeft de lerende de gelegenheid om te reflecteren op hun eigen leerproces en hun leerprestaties, en hen in staat stelt om hun eigen leerbehoeftes te identificeren.

Hoe ontwerp jij zelf een rijke leerervaring?

De analyse van al onze, Studio Tast, door de jaren heen ontwikkelde leerervaringen heeft geleid tot de LXD ontwerpmethode: het Tast Model, bestaande uit 4 pijlers. Bij een ideale leerervaring is er aandacht voor iedere pijler en treedt er synergie op tussen de pijlers. Je kan eenvoudig zelf aan de slag met deze pijlers.

Beantwoord als eerste de volgende vier vragen vanuit een ideale situatie perspectief:
1. Didactiek: Hoe vindt het leren plaats?
2. Gedrag: Welk gedrag wil je uitlokken?
3. Omgeving: Wat zijn de leeromgevingsvoorwaarden?
4. Kennis en vaardigheden: Wat wordt er geleerd?

Na het bepalen van de vier pijlers kun je beginnen aan het ontwerpen van de leerervaring. Dat doe je door de zeven kwaliteiten in te gaan richten. Ze zijn verdeeld in vier ontwerp kwaliteiten (persoonlijk, interactief, sociaal en slim) om het leerproces eigen te maken en drie didactische kwaliteiten (uitnodigend, intuïtief en reflectief) om de natuurlijke leergierigheid te activeren.

Beantwoord de vragen voor iedere kwaliteit:
1. Uitnodigend: Hoe wordt de lerende uitgenodigd om te gaan leren?
2. Intuïtief: Hoe begrijpt de lerende intuïtief hoe er met leren gestart kan worden?
3. Persoonlijk: Hoe zorg je ervoor dat iedere lerende op diens eigen manier kan leren?
4. Interactief: Hoe stimuleer je verschillende zintuigen op een activerende manier?
5. Flexibel: Hoe creëer je een modulaire basis om flexibel in te kunnen zetten?
6. Sociaal: Hoe betrek je andere mensen en omgevingen in het leerproces?
7. Reflectief: Hoe prikkel je een reflecterende mindset bij de lerende?

Met het de basis vanuit de vier pijlers en de inspiratie vanuit de zeven kwaliteiten heb je alle bouwstenen op de leerervaring vorm te geven en in te gaan zetten in de praktijk. Benieuwd naar inspiratie? Bekijk dan ons portfolio eens vanuit de bril van een LXD ontwerper en ontdek hoe de kwaliteiten tot uiting komen.

Hou ons in de smiezen.

Ontvang 6 keer per jaar een update van ons werk, inspiratie en evenementen.

Leuk dat je je hebt aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.