Education is life!? onderzoeksresultaten

Mitchell Jacobs

Tijdens de Dutch Design Week 2022 gingen wij, Fontys Pulsed en Studio Tast, op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen leren & ontwikkelen in school en in het leven zelf. Tijdens de negen dagen expositie zijn er ongeveer 4000 meningen gedeeld verdeeld over drie vraagstukken. De resultaten van dit interactieve onderzoek vind je in dit artikel.

Heb je onze expositie gemist? Kijk dan hier de aftermovie:

De resultaten

Onderstaand vind je de resultaten van de verschillende stations en de conclusie die we eruit hebben gehaald. Dit kwalitatieve onderzoek en de resultaten zijn niet academisch onderbouwt, maar heeft als hoofddoel trends en behoeftes naar boven te halen als het gaat om leren. Heb jij interesse om met de ruwe data academische conclusies te trekken en diepere trends te extraheren. Neem dan gerust contact met ons op.

De vragen en antwoorden zijn in het engels gesteld en beantwoord, daarom geven we de resultaten ook in het engels weer.

Station 1

Do you want to learn from school or life?

Vraagstuk: Do you want to learn from school or life?
Interactie: Verdeeld over acht thema's mochten bezoekers stemmen waar ze vinden dat het geleerd zou moeten worden. Op school of in het leven.
Aantal uitgebrachten stemmen: 20.225
Resultaat:

Conclusie: De directe keuze tussen school en leven stelde veel bezoekers voor een dilemma, omdat het niet altijd zo zwart-wit te beantwoorden is. Dit was echter de bedoeling van dit station, om de discussie aan te gaan met andere bezoekers en de reflectie aan te sporen bij jezelf. En uiteindelijk wel een keuze maken. Vanuit de stemmingen zie je terug dat alle zachte vaardigheden aan de “life” kant staan en alle harde vaardigheden aan de “school” kant staan van het spectrum. Vanuit interviews na de stemmingen is gebleken dat er wel behoefte is om zachte vaardigheden in een schoolcontext te leren, maar het eigen maken en toepassen moet plaatsvinden buiten de schoolmuren. Dit zie je ook terug in de resultaten van Station 2.

Station 2

I would be a better person if I would have learned... early on in school

Vraagstuk: I would be a better person if I would have learned... early on in school
Interactie: Een volledig vrij format, waarin eigen thema’s op stickers werd geschreven en op een schoolstoel mocht worden geplakt.
Aantal uitgebrachten stemmen: 779
Resultaat:

Conclusie: Van deze reacties zei 84,4% van de stickers dat ze meer zachte vaardigheden in scholen geïmplementeerd willen zien. Thema's zelfacceptatie, mentale gezondheid en het kennen van eigen talenten waren de meest genoemde thema's op dit station en kwamen ook in meerdere gesprekken met bezoekers naar voren. Hiermee zet de trend, vanuit station 1, door dat er meer behoefte is aan leren over het leven in de breedste zin.

Station 3

What made me grow as a person was... in ...

Vraagstuk: What made me grow as a person was... in ...
Interactie: Binnen 8 thema’s mochten de bezoekers eigen ervaringen opschrijven en ophangen bij een leeftijdscategorie in “school” of “life”. 
Aantal uitgebrachten stemmen: 662
Resultaat: (de 8 thema’s afgezet in de categorieën)


Resultaat: (de gedestilleerde hoofdonderwerpen vanuit de geschreven ervaringen)

Conclusie: Wederom zitten aan de “life” kant de meest gedeelde ervaringen die blijvende impact hebben gemaakt op persoonlijke groei. De gedestilleerde hoofdontwerpen vanuit de 662 geschreven ervaringen zitten ook vooral op persoon- en identiteit ontwikkeling. De belangrijkste uitkomst van dit station laat zien dat iedereen op unieke manieren leert, van verschillende ervaringen en in een eigen tempo. Het is niet in een soort leerervaring te vangen.

Conclusies

Wat zijn de bouwstenen van goed onderwijs?

Door de uitkomsten van de interactieve stations te combineren, persoonlijke interviews af te nemen en bezoekers te vragen wat belangrijk is voor goed onderwijs, hebben we een lijst met 'bouwstenen van goed onderwijs' samengesteld.

De bouwstenen zijn als volgt gedefinieerd:
- In een veilige school context leren over het leven en dat toepassen in de echte wereld.
- Ruimte creëren om persoonlijke leerdoelen toe te passen
- Docenten die de uniciteit en talenten van de student zien en erkennen
- Gestructureerde vrijheid geven aan persoonlijke leerervaringen
- Meer flexibiliteit aanbieden in het leren
- Emotionele regulatie en zelfacceptatie aanleren
- Leren van gemotiveerde mensen die inspireren
- Stimuleer samenwerking en co-creatie van jongs af aan
- Studenten moeten begrijpen hoe wat ze leren toe te passen is in het leven

De volgende stappen:

De “bouwstenen van goed onderwijs” worden door onze afstudeerder Lorena Tordoya (Lolly), vertaald in een educatief instrument dat scholen helpt om enkele ontbrekende bouwstenen in hun onderwijs te implementeren.

Als je je al hebt aangemeld voor de mailinglijst, ontvang je begin 2023 een update van de resultaten. Als je ook de update wilt ontvangen, meld je dan hier aan.

Hou ons in de smiezen.

Ontvang 6 keer per jaar een update van ons werk, inspiratie en evenementen.

Leuk dat je je hebt aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.